forex trading logo

Acasa
ANUNT OFICIAL - INCHEIEREA MEDIILOR IN ACEST AN

 

CE SE INTAMPLA CU ELEVII CARE NU AU NOTE IN SEMESTRUL II?

 

Masurile cu privire la realuarea activitatii scolilor dupa incetarea starii de urgenta au fost anuntate de Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov. Documentul explica pe larg ce se va intampla cu incheierea mediilor elevilor, in contextul in care scolile nu se vor mai deschide pana in septembrie.

PUTETI CITI MAI JOS TEXTUL INTEGRAL CUPRINS IN DOCUMENT:

MASURI CU PRIVIRE LA RELUAREA ACTIVITATII IN SISTEMUL DE EDUCATIE DUPA INCETAREA STARII DE URGENTA

In luarea deciziei cu privire la continuarea studiilor pentru finalizarea anului scolar 2019 - 2020, Ministerul Educatiei si Cercetarii a avut in vedere doua linii directoare:

1. siguranta starii de sanatate a tuturor celor implicati - elevi, cadre didactice, personal din scoli, familiile acestora;

2. interesul educational al copiilor, inclusiv din perspectiva continuitatii parcursului scolar al acestora. Prioritatea zero pentru Guvernul Romaniei si Ministerul Educatiei si Cercetarii este sanatatea si siguranta tuturor celor implicati in sistemul de educatie.

PRIORITATI:

- Incheierea situatiilor scolare pentru toti elevii;

- Sustinerea Evaluarii Nationale, a Examenului de Bacalaureat si a examenelor de certificare a competentelor profesionale pentru nivelul 3, 4 si 5, conform Cadrului National al Calificarilor, in conditii de siguranta pentru toti elevii.

PRINCIPII GENERALE:

- Revenirea in unitatile de invatamant se va realiza doar pentru elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, anii de final de scoala profesionala si scoala postliceala, in conditii de siguranta.

- Incepand cu data de 2 iunie pentru o perioada de doua saptamani, se vor realiza doar activitati de pregatire si consiliere pentru examenele nationale.

- Elevii claselor a VIll-a, a XII-a/a XIII-a, anul III de profesionala si postliceala vor face pregatire pentru examenele de finalizare de ciclu, incepand cu data de 2 iunie, cu respectarea tuturor normelor de siguranta (maximum 10 elevi in sala de clasa, cu masca si manusi, scolile dotate cu dezinfectant si igienizarea salii de clasa dupa finalizarea activitatii fiecarei grupe). Se vor realiza numai cursuri de pregatire pentru examen, dupa un orar stabilit de catre unitatea de invatamant.

- Parintii vor evalua riscurile asupra copiilor lor sau a membrilor familiei in ceea ce priveste participarea elevilor la activitatile desfasurate in scoala si vor decide asupra acestui aspect. Participarea acestora este optionala. Unitatea de invatamant poate organiza si sesiuni de pregatire in sistem online.

- Examenele nationale se vor sustine respectand programele prevazute prin OMEC nr. 4.115 din 10.04.2020 (fara materia din semestrul al doilea).

- Ceilalti elevi, inclusiv prescolarii, vor continua invatarea asistata de tehnologie pana la data de 12 iunie, conform structurii anului scolar.

- Pentru prescolarii/elevii din medii dezavantajate se vor realiza planuri de recuperare si planuri remediale.

- Pentru elevii/cadrele didactice care nu au acces la tehnologie, unitatile de invatamant, inspectoratele scolare vor oferi sprijin profesorilor pentru a transmite elevilor anumite sarcini de lucru si resurse educationale (ghiduri, fise de lucru etc.) cel putin o data pe saptamana cu implicarea autoritatilor judetene si locale.

- Continuturile din programe, prevazute pentru semestrul al II-lea, care nu au fost parcurse dupa data de 11 martie vor fi abordate in anul scolar urmator. MEC va elabora ghiduri metodologice pentru fiecare disciplina, astfel incat sa se asigure corelarea pe verticala (continuitatea cu anul scolar urmator) si corelarea pe orizontala (intre diferite discipline de studiu).

- Elevii cu cerinte educationale speciale, aflati in evidenta, vor fi sprijiniti de profesorii consilieri scolari din centre si/ sau cabinete de asistenta psihopedagogica; acestia vor continua acordarea interventiei de specialitate, precum si asigurarea consilierii si suportului metodologic pentru parintii / tutorii si cadrele didactice care lucreaza cu acestia.

- In vederea asigurarii accesului egal la educatie, pentru prescolarii/elevii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, profesorii itineranti si de sprijin vor continua adaptarea curriculara a continuturilor, realizarea materialelor didactice, instrumentelor de lucru si de evaluare specifice, precum si monitorizarea aplicarii programelor curriculare adaptate, in parteneriat cu cadrele didactice de la grupa/clasa, pentru punerea in aplicare a planului de interventie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat.

- Incheierea situatiei scolare: Nu se vor mai sustine tezele, iar mediile vor fi incheiate cu minimum doua calificative/note. In alte situatii, incheierea mediilor se va realiza in conformitate cu precizarile din tabel (vezi foto).

- Pentru fiecare tip de invatamant care presupune sustinerea de probe practice/specifice (vocational, profesional, special), vor fi comunicate modalitatile de incheiere a situatiei scolare, precum si modul de sustinere a examenelor de certificare a competentelor, adaptate la specificul fiecarui tip de invatamant.

- Cursurile se vor incheia in conformitate cu OMEN nr. 3191/2019 privind structura anului scolar, in data de 12 iunie, iar examenele nationale vor fi sustinute conform calendarelor pe care MEC le va comunica. Examenele nationale vor fi sustinute conform calendarelor pe care MEC le va comunica. Examenele se vor desfasura in conditii de siguranta (cu salile dezinfectate, cu pastrarea distantei intre elevi, cu masti, iar dupa fiecare proba se va face dezinfectie).

- Detaliile cu privire la desfasurarea examenelor nationale si a admiterii in invatamantul liceal si profesional/profesional dual vor fi prezentate prin procedurile elaborate de MEC; Vor fi elaborate inclusiv proceduri privind asigurarea sigurantei elevilor si a cadrelor didactice la desfasurarea probelor.

- Examenele de certificare a competentelor profesionale pentru nivelul 3, 4 si >, conform Cadrului National al Calificarilor, pentru invatamantulvocational, profesional si profesional dual, precum si cele de la invatamantul postliceal vor fi realizate numai pe baza de proiect, iar proba practica va fi echivalata, in conformitate cu metodologiile aferente fiecarui tip de certificare a competentelor.

- Inscrierile la clasa pregatitoare si la gradinita pot fi realizate online, dupa un calendar stabilit de MEC; Evaluarea psihosomatica a copiilor va fi inlocuita cu declaratie pe proprie raspundere a parintilor/tutorilor legali si o fisa completata de gradinita pe care au frecventat-o.

- Cadrele didactice: Examenul de titularizare si pentru definitivare in invatamant, precum si examenele pentru obtinerea gradelor didactice se vor organiza dupa un calendar comunicat de MEC;

- Alte activitati: Calendarele tuturor celorlalte activitati vor fi comunicate ulterior

 

 

 


Powered by ScoalaAfumati!. Copyright 2020